כיצד להשתמש בסמל תואם LaTeX

Kyzd Lhstms Bsml Tw M Latexהסמל המתאים במתמטיקה משמש להצגת קווי דמיון בין משולשים. הסמל (≅) הוא שילוב של הסמלים השווים (=) וטילדה (~). סמל תואם הוא אחד הסמלים הנפוצים ביותר בגיאומטריה, המייצג את היחס בין המשולשים.

סמל זה עשוי להיראות פשוט, אך משתמשים רבים מתבלבלים מדי פעם בעת כתיבתו למעבד המסמכים. אולי אתה כבר יודע ש-LaTeX (מעבד מסמכים) דורש קוד מקור כדי ליצור סמל תואם. אז, במדריך זה, נסביר דרך פשוטה לכתוב ולהשתמש בסמל תואם ב-LaTeX.

כיצד להשתמש בסמל תואם LaTeX

נתחיל עם דוגמה כדי להוכיח את ההתאמה בין משולש △ABC ו- △PQR דרך התאמה SSS באופן הבא:

\documentclass { מאמר }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { graphicx }
\usepackage { amssymb }
\התחל { מסמך }
\includegraphics { תמונות / image.jpg }

ABC ו-PQR הם שני המשולשים. אז, הוכח ששני המשולשים מתאימים או לא:

$$ \ קו על { א.ב } \cong \overline { PQ } $$
$$ \ קו על { לִפנֵי הַסְפִירָה } \cong \overline { QR } $$
$$ \ קו על { AC } \cong \overline { יחסי ציבור } $$

על פי התצפית הקודמת, משולשים PQR ו-ABC הם חופפים דרך קונגרונסיה של SSS (Side – Side – Side).

\סוֹף { מסמך }

תְפוּקָה:

באופן דומה, אתה יכול גם להשתמש בסמל הלא תואם כדי לייצג ששני משולשים אינם חופפים. לדוגמה, בואו נוכיח את ההתאמה בין △DEF ו- △XYZ באופן הבא:

\documentclass { מאמר }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { amssymb }
\usepackage { graphicx }
\התחל { מסמך }
\includegraphics { תמונות / image.jpg }

$$ \ קו על { שֶׁל } \ncong \קו על { XY } $$
$$ \ קו על { אם } \ncong \קו על { YZ } $$
$$ \ קו על { DF } \ncong \קו על { XZ } $$

לפי התצפית הקודמת, משולשים DEF ו-XYZ אינם חופפים.

\סוֹף { מסמך }

תְפוּקָה:

סיכום

LaTeX הוא מעבד מסמכים פנטסטי המאפשר למשתמשים ליצור מאמרי מחקר, מאמרים ומסמכים טכניים. זה דורש את המידע הנכון על קודי המקור כדי לכתוב תווים מיוחדים, סמלים טכניים וכו'. הסמל החופף הוא סמל גיאומטרי שבו אתה יכול לייצג את הדמיון בין שני משולשים. הסברנו כיצד לכתוב ולהשתמש בסמל תואם ב-LaTeX. יתר על כן, כללנו שיטה ליצירת סמלים לא תואמים בקלות.