שיחות מערכת

מהי שיחת מערכת בלינוקס וכיצד היא פועלת עם דוגמאות

קריאת מערכת היא פונקציה המאפשרת לתהליך לתקשר עם גרעין הלינוקס. שיחות מערכת חושפות את משאבי מערכת ההפעלה לתוכניות משתמש באמצעות API. שיחות מערכת יכולות לגשת רק למסגרת הליבה. יש צורך בשיחות מערכת לכל השירותים הזקוקים למשאבים. מהי שיחת מערכת בלינוקס וכיצד היא פועלת מוסברת במאמר זה.

מהי שיחת מערכת בלינוקס וכיצד היא פועלת עם דוגמאות

קריאת מערכת היא פונקציה המאפשרת לתהליך לתקשר עם גרעין הלינוקס. שיחות מערכת חושפות את משאבי מערכת ההפעלה לתוכניות משתמש באמצעות API. שיחות מערכת יכולות לגשת רק למסגרת הליבה. יש צורך בשיחות מערכת לכל השירותים הזקוקים למשאבים. מהי שיחת מערכת בלינוקס וכיצד היא פועלת מוסברת במאמר זה.