Ssl

כיצד ניתן להמיר קובץ CER ל- PEM?

ישנן סיבות שונות שאנו לוקחים בחשבון בעת ​​ההחלטה להמיר את תעודות האבטחה שלנו לפורמטים אחרים. תהיה הסיבה אשר תהיה, אנו יכולים לעשות זאת בקלות באמצעות כלי השירות SSL פתוח. במאמר זה נדון כיצד ניתן להמיר קובץ CER ל- PEM.

מהו קובץ .pem וכיצד להשתמש בו?

פורמט קובץ .pem משמש לרוב לאחסון מפתחות הצפנה. ניתן להשתמש בקובץ זה למטרות שונות. קובץ .pem מגדיר את המבנה ואת סוג הקובץ המקודד המשמש לאחסון הנתונים. קובץ ה- pem מכיל את התבנית הסטנדרטית המוכתבת להפעלה ולסיום של קובץ. מהו קובץ .pem וכיצד להשתמש בו מוסבר במאמר זה.

כיצד ניתן להמיר קובץ CER ל- PEM?

ישנן סיבות שונות שאנו לוקחים בחשבון בעת ​​ההחלטה להמיר את תעודות האבטחה שלנו לפורמטים אחרים. תהיה הסיבה אשר תהיה, אנו יכולים לעשות זאת בקלות באמצעות כלי השירות SSL פתוח. במאמר זה נדון כיצד ניתן להמיר קובץ CER ל- PEM.

מהו קובץ .pem וכיצד להשתמש בו?

פורמט קובץ .pem משמש לרוב לאחסון מפתחות הצפנה. ניתן להשתמש בקובץ זה למטרות שונות. קובץ .pem מגדיר את המבנה ואת סוג הקובץ המקודד המשמש לאחסון הנתונים. קובץ ה- pem מכיל את התבנית הסטנדרטית המוכתבת להפעלה ולסיום של קובץ. מהו קובץ .pem וכיצד להשתמש בו מוסבר במאמר זה.