חומת אש

לינוקס בדוק אם היציאה חסומה על ידי חומת האש

כאשר אתה מנסה להתחבר לשרת אינטרנט, בקשת החיבור נכשלת. סיבה אחת אפשרית היא שחומת האש שלך חוסמת את מספר היציאה שאליו אתה מנסה להתחבר. מאמר זה מסביר שתי שיטות בדיקה שונות אם חומת האש חוסמת את היציאה שצוינה או לא ב- Linux Mint 20.

לינוקס בדוק אם היציאה חסומה על ידי חומת האש

כאשר אתה מנסה להתחבר לשרת אינטרנט, בקשת החיבור נכשלת. סיבה אחת אפשרית היא שחומת האש שלך חוסמת את מספר היציאה שאליו אתה מנסה להתחבר. מאמר זה מסביר שתי שיטות בדיקה שונות אם חומת האש חוסמת את היציאה שצוינה או לא ב- Linux Mint 20.