Selinux

כיצד אוכל להגדיר את SELinux למצב מתיר?

SELinux הוא מנגנון האבטחה של מערכות מבוססות לינוקס הפועל בשלושה מצבים. היום, נתמקד בהגדרת SELinux למצב Permissive ב- CentOS 8 באמצעות שתי שיטות, השינוי הזמני והקבוע. נבדיל גם את מצבי האכיפה וההיתר המבלבלים הנמצאים באותה קטגוריה.

כיצד אוכל להגדיר את SELinux למצב מתיר?

SELinux הוא מנגנון האבטחה של מערכות מבוססות לינוקס הפועל בשלושה מצבים. היום, נתמקד בהגדרת SELinux למצב Permissive ב- CentOS 8 באמצעות שתי שיטות, השינוי הזמני והקבוע. נבדיל גם את מצבי האכיפה וההיתר המבלבלים הנמצאים באותה קטגוריה.