Inkscape

חיתוך ב- Inkscape

כיצד לחתוך תמונה ב- Inkscape? הדרך הטובה ביותר לחתוך היא ליצור אובייקט ולצמצם את התמונה לאובייקט. הטכניקה תוצג במדריך זה.

חיתוך ב- Inkscape

כיצד לחתוך תמונה ב- Inkscape? הדרך הטובה ביותר לחתוך היא ליצור אובייקט ולצמצם את התמונה לאובייקט. הטכניקה תוצג במדריך זה.