Microsoft Edge (מורשת)

צור קיצורי דרך לאתר (.URL) שנפתח ב- Edge - Winhelponline

לחיצה כפולה על קיצורי דרך לאתר נפתחת בכל מה שהגדרת כדפדפן ברירת המחדל. אך אם ברצונך ליצור קיצורי דרך לאתרים הנפתחים תמיד ב- Microsoft Edge ולא משנה מהו דפדפן ברירת המחדל שלך, הנה כיצד לעשות זאת. רבות מהאפליקציות האוניברסליות המובנות רושמות פרוטוקול URL

[EdgeManage] כלי ניהול מועדפי Edge מאפשר לך לייבא, לייצא, למיין, לשנות שם ולהעביר מועדפים - Winhelponline

עדכון נובמבר שינה את האופן שבו Microsoft Edge מאחסן את המועדפים. מאז שהם מאוחסנים בקובץ מסד נתונים בשם spartan.edb, ואי אפשר לייצא מועדפים של Edge באופן מקורי או לנהל אותם כמו שאתה רוצה. הערה: המידע במאמר זה אינו חל על מיקרוסופט החדשה