אחיזה

כיצד אתה מתמודד עם רגיש לאותיות?

Grep משמש להשגת הפונקציונליות הרצויה, נתונים מחיפוש ישיר בטקסט או בספריות, לחפש בנתונים המתאימים ולשנות אותם, להתמודד עם רגישות רישיות, בין היתר. במאמר זה נלמד כיצד לשלוט ברגישות באותיות באמצעות דוגמאות שונות המציגות את התוצאות המאוירות של הפקודות בהן נעשה שימוש.

כיצד אתה מתמודד עם רגיש לאותיות?

Grep משמש להשגת הפונקציונליות הרצויה, נתונים מחיפוש ישיר בטקסט או בספריות, לחפש בנתונים המתאימים ולשנות אותם, להתמודד עם רגישות רישיות, בין היתר. במאמר זה נלמד כיצד לשלוט ברגישות באותיות באמצעות דוגמאות שונות המציגות את התוצאות המאוירות של הפקודות בהן נעשה שימוש.