בן זוג

התקן את Linux Mint MATE

אם אתה מעוניין ליהנות משולחן העבודה המפורסם של MATE במערכת Linux Mint שלך, ישנן 2 דרכים, התקנה מחדש מלאה של מערכת ההפעלה או התקנת MATE במערכת קיימת ושינוי סביבת שולחן העבודה.

התקן את Linux Mint MATE

אם אתה מעוניין ליהנות משולחן העבודה המפורסם של MATE במערכת Linux Mint שלך, ישנן 2 דרכים, התקנה מחדש מלאה של מערכת ההפעלה או התקנת MATE במערכת קיימת ושינוי סביבת שולחן העבודה.