כיצד להוסיף תיקיה מותאמת אישית בחלונית הניווט ב- Explorer תחת 'מחשב זה'? - Winhelponline

How Add Custom Folder Explorer Navigation Pane Underthis Pc

ניתן להוסיף תיקיות מותאמות אישית לחלונית הניווט של הסייר, כמעט בכל הגרסאות של Windows. בהודעה זו יש הוראות כיצד להוסיף תיקיה מותאמת אישית תחת מחשב זה בחלונית הניווט בסייר הקבצים של Windows 10.

הדרך הקלה ביותר להוסיף ידנית תיקיה מותאמת אישית לחלונית הניווט היא לחקות את ההגדרות של תיקיית מעטפת קיימת או מובנית כמו Music או Videos ולהשתמש בהן עם GUID מותאם אישית. לדוגמה, הנה ה סרטונים הגדרת הרישום של תיקיית מעטפת בה נשתמש עם GUID אחר ונצביע על תיקיה מותאמת אישית.עורך הרישום של Windows גרסה 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}] 'DescriptionID' = dword: 00000003 'Infotip' = hex (2): 40,00,25,00, 53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,52,00,6f, 00, 6f, 00,74,00,25,00,5c, 00,73 , 00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,33,00,32,00,5c, 00,73,00,68,00,65,00,6c, 00,6c, 00,33,00,32,00,2e, 00,64,00,6c, 00,6c, 00,2c, 00, 2d, 00,31,00,32,00,36,00 , 39,00,30,00,00,00 'System.IsPinnedToNameSpaceTree' = dword: 00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} DefaultIcon] @ = hex : 25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,52,00,6f, 00,6f, 00,74,00,25, 00, 5c, 00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,33,00,32,00,5c, 00,69,00,6d, 00, 61 , 00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e, 00,64,00,6c, 00,6c, 00,2c, 00,2d, 00,31, 00,38,00,39,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} InProcServer32] @ = hex (2): 25,00,73,00 , 79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,72,00,6f, 00,6f, 00,74,00,25, 00,5c, 00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,33,00,32,00,5c, 00,73,00,68,00 , 65,00,6c, 00,6c, 00,33,00,32,00,2e, 00,64,00,6c, 00,6c, 00,00,00 'ThreadingModel' = 'שניהם' [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} מופע] 'CLSID' = '{0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE400274E}' [HKEY_LOCFT_MACHE FAST 70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} Instance InitPropertyBag] 'Attributes' = dword: 00000011 'TargetKnownFolder' = '{35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95}' [HKEY_LOCd_SOCAL_MAD -4fc7-9c99-fcbf05467f3a} ShellFolder] 'מאפיינים' = dword: f080004d 'FolderValueFlags' = dword: 00000029 'SortOrderIndex' = dword: 00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Nid Class קוד קובץ 999999 -fcbf05467f3a}] 'DescriptionID' = dword: 00000003 'Infotip' = hex (2): 40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,52,00,6f, 00, 6f, 00,74,00,25,00,5c, 00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00 , 33,00,32,00,5c, 00,73,00,68,00,65,00,6c, 00,6 c, 00,33,00,32,00,2e, 00,64,00,6c, 00,6c, 00,2c, 00, 2d, 00,31,00,32,00,36,00,39 , 00,30,00,00,00 'System.IsPinnedToNameSpaceTree' = dword: 00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} ברירת מחדל 2 hex = : 25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,52,00,6f, 00,6f, 00,74,00,25, 00, 5c, 00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,33,00,32,00,5c, 00,69,00,6d, 00, 61 , 00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e, 00,64,00,6c, 00,6c, 00,2c, 00,2d, 00,31, 00,38,00,39,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} InProcServer32] @ = hex (2): 25,00,73 , 00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,72,00,6f, 00,6f, 00,74,00,25, 00,5c, 00,73, 00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,33,00,32,00,5c, 00,73,00,68,00, 65,00,6c, 00 , 6c, 00,33,00,32,00,2e, 00,64,00,6c, 00,6c, 00,00,00 'ThreadingModel' = 'שניהם' [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} Instance] 'CLSID' = '{0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE40027 4E} '[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} Instance InitPropertyBag]' Attributes '= dword: 00000011' TargetKnownFol = db: -0eae73d76c95} '[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} ShellFolder]' Attributes '= dword: f080004d' מילת ערך = תיקייה: d = קוד: שם תיקייה: שם תיקייה: שם קוד = קוד: שם תיקייה: שם קוד = קוד = קוד: שם תיקייה [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer MyComputer NameSpace {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}] [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Windows -70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}]

כיצד להוסיף תיקיה מותאמת אישית תחת 'מחשב זה' ב- Explorer?

 1. העתק את התוכן הנ'ל לפנקס הרשימות, ושמור באמצעות סיומת .reg (למשל. mytools.reg ). אל תסגור את הקובץ עדיין.
 2. צור מחרוזת מזהה ייחודית (GUID) על ידי הפעלת הפקודה חדש-מדריך ב- PowerShell. לחלופין, תוכלו לבקר GuidGen.com אתר שמייצר עבורך מחרוזות GUID אקראיות (משתמש ב- GUIDGen.exe של מיקרוסופט בחלק האחורי.)
 3. העתק את ה- GUID ללוח. בדוגמה זו, ה- GUID הוא {d464e152-bde0-4a84-9160-bd183268ad35}
 4. ב- Notepad, החלף כל מופע של המחרוזת {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a} עם {d464e152-bde0-4a84-9160-bd183268ad35}
 5. שמור את הקובץ .reg וסגור את פנקס הרשימות.
 6. לחץ פעמיים על קובץ .reg כדי להחיל את ההגדרות על הרישום.
 7. הפעל את עורך הרישום ( Regedit.exe ) ונווט לענפים הבאים בזה אחר זה:
  HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {d464e152-bde0-4a84-9160-bd183268ad35} HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID {d464e152-bde0-4a84-
 8. בחלונית הימנית, שנה את נתוני הערך עבור (בְּרִירַת מֶחדָל) ו InfoTip בהתאם לכך.

  ( טקסט InfoTip יוצג כאשר אתה מעביר את העכבר מעל התיקיה המותאמת אישית בסייר הקבצים. )
 9. ואז נווט אל DefaultIcon מפתחות המשנה למטה:
  HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {d464e152-bde0-4a84-9160-bd183268ad35} DefaultIcon HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID {d464e152-bde0-60

 10. הגדר את ערך הסמל בהתאם. בחרתי ב- shell32.dll, 35 סמל עבור הכלים שלי תיקייה שאנו מוסיפים.
 11. נווט אל Instance InitPropertyBag מפתחות המשנה למטה:
  HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {d464e152-bde0-4a84-9160-bd183268ad35} Instance InitPropertyBag HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID b84-d6464
 12. לִמְחוֹק ה TargetKnownFolder ערך, שכן אנו הולכים להוסיף a המותאם אישית נתיב תיקייה.
 13. צור ערך מחרוזת (REG_SZ) בשם TargetFolderPath והגדר את נתוני הערך שלה עם נתיב התיקיה המלא.

  זהו זה! ה הכלים שלי התיקיה אמורה להופיע בחלונית הניווט, כמו גם בקטע תיקיות בתצוגת מחשב זו.טיפים לבונוס

טיפ מס '1: הוסף את התיקיה המותאמת אישית בקטע 'תיקיות (6)' ו / או 'מיקומי רשת'

אם אתה מוסיף כונן או תיקיה ממופה שמפנים למיקום הרשת, אתה יכול לגרום לפריט להופיע מתחת ל- מיקומי רשת סעיף בתצוגת מחשב זו. לשם כך, שנה את תיאור מזהה ערך (ראה צילום מסך 2 לעיל) במפתח רישום זה:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {d464e152-bde0-4a84-9160-bd183268ad35}

הגדר את תיאור מזהה עד 9 (0x00000009)

 • הגדרה תיאור מזהה ל 3 מראה את זה תחת תיקיות קטגוריה.
 • הגדרה תיאור מזהה ל 9 מראה את זה תחת מיקומי רשת קטגוריה.

טיפ מס '2: העבר את תיקיית 'הכלים שלי' לראש ההיררכיה של מחשב זה

לזוז הכלים שלי לראש הדף מחשב זה היררכיה, צור ערך DWORD (32 סיביות) בשם SortOrderIndex , במפתח הרישום הבא:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID {d464e152-bde0-4a84-9160-bd183268ad35} HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Classes CLSID {d464e152-bde0-4a84-

הגדר את SortOrderIndex לערך נמוך.

לדוגמה, הגדרת אותו ל 0x00000030 מזיז את הפריט כך:

זהו זה! באפשרותך להוסיף כמה תיקיות מותאמות אישית תחת מחשב זה (המחשב שלי) בחלונית הניווט בסייר שתרצה. ודא שאתה מייצר GUID אחר מזה GuidGen.com אתר אינטרנט, עבור כל תיקייה שברצונך להוסיף לחלונית הניווט.

הערה: קובץ REG שהכנתי לפני מספר שנים עבור Windows XP (עיין בהודעה שלי הרחבות שמות התמונות שלי, המוזיקה והסרטונים שלי עבור חלונית התיקיות של סייר Windows ) עדיין עובד ב- Windows 10. זה משתמש בשיטה שונה במקצת, כאשר Shdocvw.dll מופנה במקום Shell32.dll. ואם אתה משתמש בשיטה הישנה עבור Windows 10, עליך להוסיף את הערך System.IsPinnedtoNameSpaceTree DWORD ולשנות את נתוני התכונות ל- f080004d, באותם קבצי REG. שתי השיטות עובדות בסדר.


בקשה קטנה אחת: אם אהבתם את הפוסט הזה, אנא שתפו את זה?

נתח 'זעיר' אחד ממך יעזור מאוד ברציפות בצמיחת הבלוג הזה. כמה הצעות נהדרות:
 • להצמיד אותו!
 • שתף אותו לבלוג האהוב עליך + פייסבוק, Reddit
 • צייץ את זה!
אז תודה רבה על תמיכתך, הקורא שלי. זה לא ייקח יותר מ -10 שניות מזמנך. כפתורי השיתוף נמצאים ממש למטה. :)